כותרת
design
  מיתולוגיות בריאה

אגדות הקשורות בבריאת העולם על פי המסורת היהודית

bullet חיות עופות ורמשים
"ויאמר אלוהים: תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה"
בראשית א' כ"ד

אלוהים ברא את כל היצורים החיים וכל יצור, קטן כגדול, קיבל תפקיד. תפקידם של חלק מהיוצרים לא היה ברור ולעתים גם הסיבה לבריאתם לא הובנה.
לפני שדוד היה למלך הוא היה רועה צאן. האגדה מספרת שיום אחד, כשיצא לרעות את העדר, התפעל מיופי הבריאה, משלל הצבעים של הטבע ומיופי וריח הפריחה. בעודו מתפעל ראה צרעה קטנה טורפת עכביש. פנה לאלוהים ואמר: "ריבונו של עולם, מה טוב בבעלי החיים הקטנים האלה?" והוסיף: "הצרעה לא מייצרת דבש כמו הדבורה אלא סתם עוקצת והעכביש, בלשון המעטה, לא יפה וכל היום אורג חוטים. איזו תועלת הם מביאים ובשביל מה בכלל צריך אותם?" אלוהים השיב לדוד שכל היצורים שברא חשובים, גם אם לא תמיד הוא רואה את התועלת שהם מביאים. הוא הוסיף והסביר שלכל בעל חיים בעולם יש תפקיד. הימים חלפו ודוד כמעט שכח מהאירוע. יום אחד, כששאול יצא לרדוף אחרי דוד כדי להורגו משום שפחד שייקח ממנו את המלוכה, הבין דוד את דברי אלוהים. דוד פחד משאול והתחבא במערה, שהייתה חצובה בהר ופתחה היה גלוי. הוא התפלל שהמחפשים אחריו לא יגיעו למערה. אלוהים, שרצה להגן על דוד, שלח את העכביש לטוות רשת סבוכה של קורים בפתח המערה. רודפיו של דוד, ושאול בראשם, הלכו בעקבותיו של דוד עד שהגיעו למערה. "כאן הוא מסתתר," הכריזו גששי המלך שאול. שאול שהתקרב והתבונן היטב בפתח המערה אמר, "אתם טועים, אם רשת הקורים של העכביש שלמה איש לא עבר בפתחה. כדאי שנמהר ונמשיך בחיפושים לפני שתרד החשכה. דוד, שחיכה עד שרודפיו התרחקו, הבין עתה כי גם היצורים הקטנים חשובים וכמו שאמר אלוהים לכל אחד מהם תפקיד . . . דוד יצא מהמערה, נשק לעכביש שהציל את חייו והודה לאל שברא את העכביש.

על-פי בראשית רבה י'

אחורהקדימה
סנונית התחלות חדשות שוב נתחיל מחדש ראש השנה אחר מי המציא את הגלגל מיתולוגיה בריאה כל ההתחלות קשות הריון ולידה