כותרת
design
  מיתולוגיות בריאה

אגדות הקשורות בבריאת העולם על פי המסורת היהודית

bullet "ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו"
בראשית א כ"ו

אלוהים התבונן מסביב והיה מרוצה מאוד מתוצאות בריאתו. האור הבליט את יופיו של העולם, פרפרים התעופפו ממקום למקום, פריחת הפרחים צבעה את השדות בצבעים מרהיבים, פרפרים התעופפו מפרח לפרח וקול ציוץ הציפורים נשמע מעל פלגי המים שזרמו. "משהו חסר" חשב לעצמו אלוהים וידע בדיוק מה. מיד קרא למלאכיו ואמר להם "נעשה אדם." "איזה מין אדם תעשה?" שאלו המלאכים. "אברא אדם שיהיה חכם מאוד." ענה אלוהים למלאכיו. תשובתו של אלוהים לא מצאה חן בעיני המלאכים משום שחשבו שחכמת האדם לא צריכה להיות מרובה מחכמתם. אלוהים, שרצה לפתור את המחלוקת, החליט שראשית יברא את האדם ורק אחר-כך יבדוק מי חכם יותר, האדם או המלאכים. ברא אלוהים את האדם, כינס את כל המלאכים ושלח בת-קול שקראה לכל החיות לבוא. מיד התייצבו הבהמות, העופות והחרקים. פנה אלוהים אל המלאכים ואמר להם "עכשיו נראה אם אתם יכולים לכנות בשמות מתאימים לכל יצור ויצור שבראתי." התבוננו המלאכים בבעלי החיים הרבים שהיו לפניהם, התבוננו והתבוננו ולא ידעו איזה שם מתאים לכל חיה וחיה שעמדה לפניהם. פנה אלוהים לאדם, "האם אתה יכול לתת שמות לבעלי החיים?" "אנסה," ענה האדם והתבונן בבעלי החיים היטב פעם אחר פעם, הרים את ידו והצביע על אחת החיות הגדולות ואמר "לזה אקרא שור". שמע השור את השם שניתן לו והשמיע קול געייה שנשמע כהסכמה. "ולזה אקרא חמור", החמור נער בהסכמה. כך המשיך האדם לתת שמות ובעלי החיים השמיעו את קולם בהסכמה. לבסוף נשאר האדם היחיד ללא שם. שאל אותו אלוהים: "ואתה מה שמך?" "אני, תהה האדם בקול, אני שמי יהיה... אדם כי מן האדמה בראת אותי. ואתה שמך יהיה אדוני כי אדון העולם כולו אתה". שתקו המלאכים והשפילו עיניהם בבושה.

על-פי בראשית רבה פרשה י"ז


bullet אדם מן האדמה
"וייצר ה' אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, וייפח באפיו נשמת חיים . . . "
בראשית ב', ז'

איך ברא אלוהים את האדם מהאדמה?
אלוהים התהלך בעולם ובכל מקום שאליו הגיע, התכופף והרים פירור אחד של אדמה. פירור אל פירור הצטבר והאוסף היה עשיר מאוד ומנה פרורים מסוגים שונים. לקח אלוהים את כל הפירורים ולש אותם לגוש אחד ומגוש זה יצר את האדם. כשיצר אלוהים את האדם החליט החלטה חשובה: כל בני האדם יהיו שווים, כולם יהיו בני אותה האדמה וצאצאי האדם הראשון. וזאת כדי שאף אחד לא יוכל לטעון שהוא שווה יותר או שמעמדו רם יותר. אף על פי שכל בני האדם נבראו כמשפחה אחת גדולה אין שניים זהים, כל אחד הוא יחיד ומיוחד. לכל אחד מראה משלו ותכונות המיוחדות רק לו, ולכל אחד דרך משלו. ולכן כל אדם ואדם צריך לדעת שמוטלת עליו אחריות גדולה מאוד. מעשי האדם והתנהגותו מעצבים את העולם שבו אנו חיים.

אחורהקדימה
סנונית התחלות חדשות שוב נתחיל מחדש ראש השנה אחר מי המציא את הגלגל מיתולוגיה בריאה כל ההתחלות קשות הריון ולידה