כותרת
design
  מיתולוגיות בריאה

פתרון

אותי ברא אלוהים ראשון אני האור

אני מילה נרדפת לשמים, רקע ואותי ברא אלוהים ביום השני.
עלי נאמר פעמיים כי טוב אני היום השלישי וביום זה ציווה אלוהים על המים להיאסף למקום אחד וקרא לו ים ולכן נחשפתי גם אני. אני היבשה. אלוהים ראה היה מרוצה ולכן ציווה: "תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי..."

ביום הרביעי נוצרנו אנחנו: המאור הקטן, ירח , המאור הגדול שמש, ואנחנו שמקשטים את השמים באלפים, אנחנו הכוכבים.

ביום החמישי ברא אלוהים את החיים במים, אנחנו הדגים והתנינים הגדולים שבמים, וגם אותנו העפים ממקום למקום בעזרת כנפיים אנחנו העופות.

יום זה מורכב מארבע אותיות. הראשונה והשלישית זהות ושוות בגימטרייה 300. השנייה והרביעית שוות רק 10. אני הוא היום השישי ובו ברא אלוהים אותנו ההולכים על ארבע והנקראים בהמות, אותנו שאין לנו בכלל רגלים ומתקדמים על הבטן, או שרגלינו קצרות מאוד וגם אנחנו נראים כהולכים על הבטן. אנחנו הרמשים. ואנחנו נבראנו כדי לשלוט בכל החיים בעולם אנחנו גם הזוג הראשון בעולם. אנחנו אדם וחווה.

ואני כמובן היום השביעי וביום זה אלוהים נח ולא יצר דבר.

אחורהקדימה
סנונית התחלות חדשות שוב נתחיל מחדש ראש השנה אחר מי המציא את הגלגל מיתולוגיה בריאה כל ההתחלות קשות הריון ולידה